_

دریافت نوبت

دکتر غلامرضاباقرزاده صبا

جهت دریافت نوبت برای دکتر غلامرضا باقرزاده صبا ، لطفا اطلاعات خود را به صورت کامل در فرم کناری وارد کنید و سپس منتظر تماس از طرف منشی دکتر باقر زاده جهت هماهنگی روز و ساعت باشید .

 

با تشکر